Simple script to rotate out backup files and folders and stuffff.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

15 wiersze
162 B

#!/usr/bin/env python3
from BackupRotator import BackupRotator
#
def main():
rotator = BackupRotator()
rotator.run()
if __name__ == "__main__":
main()