Simple script to rotate out backup files and folders and stuffff.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

16 wiersze
162 B

  1. #!/usr/bin/env python3
  2. from BackupRotator import BackupRotator
  3. #
  4. def main():
  5. rotator = BackupRotator()
  6. rotator.run()
  7. if __name__ == "__main__":
  8. main()