Use a genetic algorithm to evolve populations of bit strings.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 

214 satır
4.5 KiB

 1. //
 2. #include "BitEvolver/Random.h"
 3. #include "BitEvolver/Chromosome.h"
 4. #include "BitEvolver/Breeder.h"
 5. //
 6. #include <iostream>
 7. //
 8. namespace BitEvolver
 9. {
 10. //
 11. using std::cout;
 12. using std::endl;
 13. //
 14. Breeder::Breeder(std::shared_ptr<Random> _random)
 15. {
 16. //
 17. this->random = _random;
 18. }
 19. //
 20. std::shared_ptr<Chromosome> Breeder::Breed(
 21. std::shared_ptr<Chromosome> mama,
 22. std::shared_ptr<Chromosome> papa,
 23. Enums::CrossoverType crossover_type,
 24. Enums::CrossoverOrder crossover_order,
 25. Enums::CrossoverBounds crossover_bounds,
 26. double crossover_point,
 27. double crossover_point_std,
 28. double mutation_rate
 29. )
 30. {
 31. //
 32. std::shared_ptr<Chromosome>
 33. parent_primary,
 34. parent_secondary,
 35. kiddo
 36. ;
 37. // Choose primary / secondary parents
 38. switch( crossover_order )
 39. {
 40. //
 41. case Enums::CrossoverOrder::MamaPapa:
 42. parent_primary = mama;
 43. parent_secondary = papa;
 44. break;
 45. //
 46. case Enums::CrossoverOrder::ByFitness:
 47. if ( mama->GetFitness() > papa->GetFitness() ) {
 48. parent_primary = mama;
 49. parent_secondary = papa;
 50. }
 51. else{
 52. parent_primary = papa;
 53. parent_secondary = mama;
 54. }
 55. break;
 56. }
 57. // Directly copy the primary parent first
 58. kiddo = std::shared_ptr<Chromosome>(new Chromosome(this->random, parent_primary->GetBitCount()));
 59. *kiddo = *parent_primary;
 60. // Apply crossover with the secondary parent
 61. this->ApplyCrossover(
 62. kiddo, parent_secondary,
 63. crossover_type, crossover_bounds, crossover_point, crossover_point_std
 64. );
 65. // Apply mutation
 66. this->Mutate(kiddo, mutation_rate);
 67. // Reset kiddo's fitness
 68. kiddo->ResetFitness();
 69. // Increment kiddo's generation number
 70. kiddo->IncrementGenerationNumber();
 71. return kiddo;
 72. }
 73. //
 74. void Breeder::Mutate(std::shared_ptr<Chromosome> chromosome, double mutation_rate)
 75. {
 76. //
 77. int
 78. i,
 79. size
 80. ;
 81. //
 82. size = chromosome->GetBitCount();
 83. for ( i=0; i<size; i++ ) {
 84. //
 85. if ( this->random->RollBool(mutation_rate) ) {
 86. chromosome->FlipBit(i);
 87. }
 88. }
 89. //
 90. chromosome->ResetFitness();
 91. }
 92. //
 93. int Breeder::PickRandomCrossoverPoint(
 94. std::shared_ptr<Chromosome> chromosome,
 95. Enums::CrossoverBounds crossover_bounds,
 96. double crossover_point,
 97. double crossover_point_std
 98. )
 99. {
 100. //
 101. int crossover_point_index;
 102. int bit_count;
 103. double random_double;
 104. //
 105. bit_count = chromosome->GetBitCount();
 106. /**
 107. Choose a double between [0.0,1.0] for the crossover point.
 108. Use normal distribution, with the mean and std from the parameters.
 109. That way, there is still randomness to the crossover point,
 110. but it still generally sticks near the chosen point.
 111. */
 112. random_double = this->random->GetNormal(crossover_point, crossover_point_std);
 113. // Apply to the actual int length
 114. crossover_point_index = floor(random_double * bit_count);
 115. // Loop around to keep in bounds?
 116. if ( crossover_bounds == Enums::CrossoverBounds::Wrap ) {
 117. while ( crossover_point_index < 0 )
 118. {
 119. crossover_point_index += bit_count;
 120. }
 121. while ( crossover_point_index >= bit_count)
 122. {
 123. crossover_point_index -= bit_count;
 124. }
 125. }
 126. else if ( crossover_bounds == Enums::CrossoverBounds::Clip ) {
 127. if ( crossover_point_index < 0 ) {
 128. crossover_point_index = 0;
 129. }
 130. else if ( crossover_point_index >= bit_count ) {
 131. crossover_point_index = bit_count-1;
 132. }
 133. }
 134. else{
 135. throw std::runtime_error("Breeder::PickRandomCrossoverPoint() - Invalid crossover_bounds");
 136. }
 137. return crossover_point_index;
 138. }
 139. //
 140. void Breeder::ApplyCrossover(
 141. std::shared_ptr<Chromosome> kiddo,
 142. std::shared_ptr<Chromosome> parent,
 143. Enums::CrossoverType crossover_type,
 144. Enums::CrossoverBounds crossover_bounds,
 145. double crossover_point,
 146. double crossover_point_std
 147. )
 148. {
 149. //
 150. int
 151. bits_count,
 152. crossover_point_index,
 153. i
 154. ;
 155. // Only proceed if using sexual crossover
 156. if (crossover_type != Enums::CrossoverType::Sexual) {
 157. return;
 158. }
 159. // For now, don't crossover unless the bit lengths are identical
 160. bits_count = kiddo->GetBitCount();
 161. if ( parent->GetBitCount() != bits_count ) {
 162. throw std::runtime_error("Breeder::ApplyCrossover() - Parent incompatible with Kiddo (bit lengths don't match)");
 163. }
 164. // Pick random crossover point
 165. crossover_point_index = this->PickRandomCrossoverPoint(kiddo, crossover_bounds, crossover_point, crossover_point_std);
 166. // Begin copying the parent at the crossover point and beyond
 167. // (not before)
 168. for ( i=crossover_point_index; i<bits_count; i++) {
 169. kiddo->SetBit( i, parent->GetBit(i) );
 170. }
 171. //
 172. kiddo->ResetFitness();
 173. }
 174. };