Use a genetic algorithm to evolve populations of bit strings.
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 

794 satır
16 KiB

 1. //
 2. #include "BitEvolver/Includes.h"
 3. #include "BitEvolver/Random.h"
 4. #include "BitEvolver/Population.h"
 5. #include "BitEvolver/Breeder.h"
 6. #include "BitEvolver/RouletteWheel.h"
 7. #include "BitEvolver/Chromosome.h"
 8. //
 9. #include <memory>
 10. #include <vector>
 11. #include <mutex>
 12. #include <iostream>
 13. #include <algorithm>
 14. #include <thread>
 15. #include <functional>
 16. #include <string>
 17. #include <sstream>
 18. //
 19. namespace BitEvolver
 20. {
 21. //
 22. using std::string;
 23. using std::stringstream;
 24. using std::cout;
 25. using std::endl;
 26. //
 27. Population::Population()
 28. {
 29. //
 30. this->InitRandomGenerator();
 31. this->InitRouletteWheel();
 32. this->InitBreeder();
 33. //
 34. this->Reset();
 35. }
 36. //
 37. void Population::Reset()
 38. {
 39. //
 40. this->evolution_number = 0;
 41. this->population_size = Population::DEFAULT_POPULATION_SIZE;
 42. //
 43. this->SetElitismType(Population::DEFAULT_ELITISM_TYPE);
 44. this->SetElitismRate(Population::DEFAULT_ELITISM_RATE);
 45. this->SetElitismCount(Population::DEFAULT_ELITISM_COUNT);
 46. //
 47. this->SetCrossoverType(Population::DEFAULT_CROSSOVER_TYPE);
 48. this->SetCrossoverOrder(Population::DEFAULT_CROSSOVER_ORDER);
 49. this->SetCrossoverBounds(Population::DEFAULT_CROSSOVER_BOUNDS);
 50. this->SetCrossoverPoint(Population::DEFAULT_CROSSOVER_POINT);
 51. this->SetCrossoverPointStandardDeviation(Population::DEFAULT_CROSSOVER_POINT_STD);
 52. //
 53. this->SetMutationRate(Population::DEFAULT_MUTATION_RATE);
 54. //
 55. this->RandomizePopulation(this->population_size);
 56. }
 57. //
 58. void Population::ClearPopulation()
 59. {
 60. //
 61. this->chromosomes.clear();
 62. this->evolution_number = 0;
 63. }
 64. //
 65. void Population::InitRandomPopulation(int _population_size, int _bit_length)
 66. {
 67. //
 68. this->population_size = _population_size;
 69. //
 70. this->RandomizePopulation(_bit_length);
 71. }
 72. //
 73. void Population::RandomizePopulation(int _bit_length)
 74. {
 75. //
 76. std::shared_ptr<Chromosome> chromosome;
 77. int i;
 78. //
 79. this->ClearPopulation();
 80. for ( i=0; i<this->population_size; i++ ) {
 81. //
 82. chromosome = std::shared_ptr<Chromosome>(
 83. new Chromosome( this->random, _bit_length )
 84. );
 85. this->chromosomes.push_back(chromosome);
 86. }
 87. }
 88. //
 89. void Population::PopulationChanged()
 90. {
 91. //
 92. this->population_needs_sorting = true;
 93. }
 94. //
 95. std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>> Population::GetChromosomes()
 96. {
 97. return this->chromosomes;
 98. }
 99. //
 100. void Population::GetChromosomes(std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>> _chromosomes)
 101. {
 102. //
 103. _chromosomes->clear();
 104. for ( std::shared_ptr<Chromosome> chromosome : this->chromosomes) {
 105. _chromosomes->push_back(chromosome);
 106. }
 107. }
 108. //
 109. std::shared_ptr<Chromosome> Population::GetChampion()
 110. {
 111. //
 112. this->EnsureSortedPopulation();
 113. //
 114. if ( this->chromosomes.size() > 0 ) {
 115. return this->chromosomes[0];
 116. }
 117. return nullptr;
 118. }
 119. //
 120. double Population::GetAverageFitness()
 121. {
 122. return this->GetAverageFitness(this->chromosomes);
 123. }
 124. //
 125. double Population::GetAverageFitness(std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>> _chromosomes)
 126. {
 127. //
 128. double fitness_sum;
 129. double fitness_average;
 130. //
 131. fitness_sum = 0;
 132. for ( std::shared_ptr<Chromosome> chromosome : _chromosomes ) {
 133. fitness_sum += chromosome->GetFitness();
 134. }
 135. //
 136. fitness_average = 0;
 137. if ( _chromosomes.size() > 0 ) {
 138. fitness_average = fitness_sum / _chromosomes.size();
 139. }
 140. return fitness_average;
 141. }
 142. //
 143. void Population::SetCrossoverType(Enums::CrossoverType t)
 144. {
 145. //
 146. this->crossover_type = t;
 147. }
 148. //
 149. Enums::CrossoverType Population::GetCrossoverType()
 150. {
 151. //
 152. return this->crossover_type;
 153. }
 154. //
 155. void Population::SetCrossoverOrder(Enums::CrossoverOrder o)
 156. {
 157. //
 158. this->crossover_order = o;
 159. }
 160. //
 161. Enums::CrossoverOrder Population::GetCrossoverOrder()
 162. {
 163. //
 164. return this->crossover_order;
 165. }
 166. //
 167. void Population::SetCrossoverBounds(Enums::CrossoverBounds b)
 168. {
 169. //
 170. this->crossover_bounds = b;
 171. }
 172. //
 173. Enums::CrossoverBounds Population::GetCrossoverBounds()
 174. {
 175. //
 176. return this->crossover_bounds;
 177. }
 178. //
 179. void Population::SetCrossoverPoint(double p)
 180. {
 181. //
 182. this->crossover_point = p;
 183. }
 184. //
 185. double Population::GetCrossoverPoint()
 186. {
 187. //
 188. return this->crossover_point;
 189. }
 190. //
 191. void Population::SetCrossoverPointStandardDeviation(double std)
 192. {
 193. //
 194. this->crossover_point_std = std;
 195. }
 196. //
 197. double Population::GetCrossoverPointStandardDeviation()
 198. {
 199. //
 200. return this->crossover_point_std;
 201. }
 202. //
 203. void Population::SetMutationRate(double r)
 204. {
 205. //
 206. this->mutation_rate = r;
 207. }
 208. //
 209. double Population::GetMutationRate()
 210. {
 211. //
 212. return this->mutation_rate;
 213. }
 214. //
 215. void Population::SetElitismType(Enums::ElitismType t)
 216. {
 217. //
 218. this->elitism_type = t;
 219. }
 220. //
 221. Enums::ElitismType Population::GetElitismType()
 222. {
 223. //
 224. return this->elitism_type;
 225. }
 226. //
 227. void Population::SetElitismRate(double r)
 228. {
 229. //
 230. this->elitism_rate = r;
 231. }
 232. //
 233. double Population::GetElitismRate()
 234. {
 235. //
 236. return this->elitism_rate;
 237. }
 238. //
 239. void Population::SetElitismCount(int c)
 240. {
 241. //
 242. this->elitism_count = c;
 243. }
 244. //
 245. int Population::GetElitismCount()
 246. {
 247. //
 248. return this->elitism_count;
 249. }
 250. //
 251. void Population::EvaluateFitness(std::function<double(std::shared_ptr<Chromosome>)> evaluation_callback)
 252. {
 253. //
 254. std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>> _chromosomes_copy;
 255. std::vector<std::shared_ptr<std::thread>> threads;
 256. std::shared_ptr<std::thread> thread;
 257. int
 258. threads_count,
 259. i
 260. ;
 261. // Make a new vector containing all current chromosomes
 262. this->population_modification_mutex.lock();
 263. _chromosomes_copy = std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>>(
 264. new std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>()
 265. );
 266. for ( i=0; i<(int)this->chromosomes.size(); i++ ) {
 267. _chromosomes_copy->push_back( this->chromosomes[i] );
 268. }
 269. this->population_modification_mutex.unlock();
 270. // Spawn threads
 271. threads_count = this->GetThreadCountSuggestion();
 272. for ( i=0; i<threads_count; i++) {
 273. //
 274. thread = std::shared_ptr<std::thread>(
 275. new std::thread(&Population::EvaluateFitness_Thread, this, _chromosomes_copy, evaluation_callback)
 276. );
 277. threads.push_back(thread);
 278. }
 279. // Wait for threads to finish
 280. for ( i=0; i<threads_count; i++ ) {
 281. threads[i]->join();
 282. }
 283. }
 284. //
 285. void Population::EvaluateError(std::function<double(std::shared_ptr<Chromosome>)> evaluation_callback)
 286. {
 287. //
 288. std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>> _chromosomes_copy;
 289. std::vector<std::shared_ptr<std::thread>> threads;
 290. std::shared_ptr<std::thread> thread;
 291. int
 292. threads_count,
 293. i
 294. ;
 295. // Make a new vector containing all current chromosomes
 296. this->population_modification_mutex.lock();
 297. _chromosomes_copy = std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>>(
 298. new std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>()
 299. );
 300. for ( i=0; i<(int)this->chromosomes.size(); i++ ) {
 301. _chromosomes_copy->push_back( this->chromosomes[i] );
 302. }
 303. this->population_modification_mutex.unlock();
 304. // Spawn threads
 305. threads_count = this->GetThreadCountSuggestion();
 306. for ( i=0; i<threads_count; i++) {
 307. //
 308. thread = std::shared_ptr<std::thread>(
 309. new std::thread(&Population::EvaluateError_Thread, this, _chromosomes_copy, evaluation_callback)
 310. );
 311. threads.push_back(thread);
 312. }
 313. // Wait for threads to finish
 314. for ( i=0; i<threads_count; i++ ) {
 315. threads[i]->join();
 316. }
 317. }
 318. //
 319. void Population::Evolve()
 320. {
 321. //
 322. std::shared_ptr<std::vector< std::shared_ptr<Chromosome> > > population_new;
 323. //
 324. if ( this->chromosomes.size() == 0 ) {
 325. return;
 326. }
 327. //
 328. this->EnsureSortedPopulation();
 329. //
 330. population_new = std::shared_ptr<
 331. std::vector<
 332. std::shared_ptr<Chromosome>
 333. >
 334. >(
 335. new std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>()
 336. );
 337. // Breed the new population
 338. this->BreedNewPopulation(population_new, (int)this->chromosomes.size());
 339. // Replace old population with the new
 340. this->chromosomes = *population_new;
 341. this->evolution_number++;
 342. //
 343. this->PopulationChanged();
 344. }
 345. //
 346. int Population::GetEvolutionNumber()
 347. {
 348. return this->evolution_number;
 349. }
 350. //
 351. void Population::PrintPopulation()
 352. {
 353. //
 354. this->EnsureSortedPopulation();
 355. this->PrintPopulation(this->chromosomes);
 356. }
 357. //
 358. void Population::PrintPopulation(std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>> _chromosomes)
 359. {
 360. //
 361. for ( std::shared_ptr<Chromosome> chromosome : chromosomes ) {
 362. cout << chromosome->ToString() << endl;
 363. }
 364. cout << "Average Fitness --> " << this->GetAverageFitness(_chromosomes) << endl;
 365. }
 366. //
 367. void Population::InitRandomGenerator()
 368. {
 369. //
 370. this->random = std::shared_ptr<Random>(
 371. new Random()
 372. );
 373. }
 374. //
 375. void Population::InitRouletteWheel()
 376. {
 377. //
 378. this->roulette_wheel = std::shared_ptr<RouletteWheel>(
 379. new RouletteWheel()
 380. );
 381. }
 382. //
 383. void Population::InitBreeder()
 384. {
 385. //
 386. if ( !this->random ) {
 387. throw std::runtime_error("Population::InitBreeder() - Should come after InitRandomGenerator()");
 388. }
 389. //
 390. this->breeder = std::shared_ptr<Breeder>(
 391. new Breeder( this->random )
 392. );
 393. }
 394. //
 395. void Population::EnsureSortedPopulation()
 396. {
 397. //
 398. if ( !this->population_needs_sorting ) {
 399. return;
 400. }
 401. // Yay std::sort
 402. std::sort(
 403. this->chromosomes.begin(),
 404. this->chromosomes.end(),
 405. []( std::shared_ptr<Chromosome>& left, std::shared_ptr<Chromosome>& right ) -> bool
 406. {
 407. //
 408. if ( left->GetFitness() > right->GetFitness() ) {
 409. return true;
 410. }
 411. return false;
 412. }
 413. );
 414. //
 415. this->population_needs_sorting = false;
 416. }
 417. //
 418. void Population::BreedNewPopulation(std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>> population_new, int size)
 419. {
 420. //
 421. std::vector<std::shared_ptr<std::thread>> threads;
 422. std::shared_ptr<std::thread> thread;
 423. int
 424. thread_count,
 425. i
 426. ;
 427. // First, populate the roulette wheel
 428. this->roulette_wheel->SetChromosomes(this->chromosomes);
 429. // Next, seed the population with elites
 430. this->SeedPopulationWithElites(population_new);
 431. // Next, breed until we've reached our new size
 432. thread_count = this->GetThreadCountSuggestion();
 433. for ( i=0; i<thread_count; i++) {
 434. thread = std::shared_ptr<std::thread>(
 435. new std::thread(&Population::BreedNewPopulation_Thread, this, population_new, size)
 436. );
 437. threads.push_back(thread);
 438. }
 439. for ( i=0; i<(int)threads.size(); i++) {
 440. threads[i]->join();
 441. }
 442. // Finally, reset the fitness of the new population
 443. for ( i=0; i<(int)population_new->size(); i++ ) {
 444. population_new->at(i)->ResetFitness();
 445. }
 446. }
 447. //
 448. void Population::BreedNewPopulation_Thread(std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>> population_new, int size)
 449. {
 450. //
 451. std::shared_ptr<Chromosome> kiddo;
 452. //
 453. while ( (int)population_new->size() < size )
 454. {
 455. //
 456. kiddo = this->BreedChild();
 457. // Mutexed
 458. this->breed_mutex.lock();
 459. if ( (int)population_new->size() < size ) {
 460. population_new->push_back(kiddo);
 461. }
 462. this->breed_mutex.unlock();
 463. }
 464. }
 465. //
 466. int Population::DetermineEliteCount()
 467. {
 468. //
 469. int count;
 470. //
 471. switch( this->elitism_type )
 472. {
 473. //
 474. default:
 475. case Enums::ElitismType::None:
 476. count = 0;
 477. break;
 478. //
 479. case Enums::ElitismType::Absolute:
 480. count = this->elitism_count;
 481. break;
 482. //
 483. case Enums::ElitismType::Rate:
 484. count = floor( this->chromosomes.size() * this->elitism_rate );
 485. break;
 486. }
 487. return count;
 488. }
 489. //
 490. void Population::SeedPopulationWithElites(std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>> population_new)
 491. {
 492. //
 493. std::unique_lock<std::recursive_mutex> lock(this->population_modification_mutex);
 494. std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>> elites;
 495. std::vector<std::shared_ptr<std::thread>> threads;
 496. std::shared_ptr<std::thread> thread;
 497. int
 498. elites_count,
 499. i
 500. ;
 501. // Determine how many elites to copy
 502. elites_count = this->DetermineEliteCount();
 503. elites = std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>>(
 504. new std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>()
 505. );
 506. // First, copy over just the pointers
 507. for ( i=0; i<elites_count && i<(int)this->chromosomes.size(); i++) {
 508. elites->push_back( this->chromosomes[i] );
 509. }
 510. // Then, make them full copies (uses threads)
 511. this->CopyChromosomes(elites, population_new);
 512. }
 513. //
 514. void Population::EvaluateFitness_Thread(
 515. std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>> _chromosomes,
 516. std::function<double(std::shared_ptr<Chromosome>)> evaluation_callback
 517. )
 518. {
 519. //
 520. std::shared_ptr<Chromosome> chromosome;
 521. double fitness;
 522. //
 523. while (true)
 524. {
 525. // Grab a free chromosome
 526. this->evaluate_fitness_mutex.lock();
 527. chromosome = nullptr;
 528. if ( _chromosomes->size() ) {
 529. chromosome = _chromosomes->at(_chromosomes->size()-1);
 530. _chromosomes->pop_back();
 531. }
 532. this->evaluate_fitness_mutex.unlock();
 533. // Call the evaluation callback
 534. if ( chromosome != nullptr ) {
 535. fitness = evaluation_callback(chromosome);
 536. chromosome->SetFitness(fitness);
 537. }
 538. // We're done if there was nothing to grab
 539. else{
 540. break;
 541. }
 542. }
 543. }
 544. //
 545. void Population::EvaluateError_Thread(
 546. std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>> _chromosomes,
 547. std::function<double(std::shared_ptr<Chromosome>)> evaluation_callback
 548. )
 549. {
 550. //
 551. std::shared_ptr<Chromosome> chromosome;
 552. double error;
 553. //
 554. while (true)
 555. {
 556. // Grab a free chromosome
 557. this->evaluate_fitness_mutex.lock();
 558. chromosome = nullptr;
 559. if ( _chromosomes->size() ) {
 560. chromosome = _chromosomes->at(_chromosomes->size()-1);
 561. _chromosomes->pop_back();
 562. }
 563. this->evaluate_fitness_mutex.unlock();
 564. // Call the evaluation callback
 565. if ( chromosome != nullptr ) {
 566. error = evaluation_callback(chromosome);
 567. chromosome->SetError(error);
 568. }
 569. // We're done if there was nothing to grab
 570. else{
 571. break;
 572. }
 573. }
 574. }
 575. //
 576. void Population::CopyChromosomes(
 577. std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>> _chromosomes_source,
 578. std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>> _chromosomes_destination
 579. )
 580. {
 581. //
 582. std::vector<std::shared_ptr<std::thread>> threads;
 583. std::shared_ptr<std::thread> thread;
 584. int
 585. threads_count,
 586. i
 587. ;
 588. // Spawn threads
 589. threads_count = this->GetThreadCountSuggestion();
 590. for ( i=0; i<threads_count; i++) {
 591. //
 592. thread = std::shared_ptr<std::thread>(
 593. new std::thread(&Population::CopyChromosomes_Thread, this, _chromosomes_source, _chromosomes_destination)
 594. );
 595. threads.push_back(thread);
 596. }
 597. // Wait for threads to finish
 598. for ( i=0; i<threads_count; i++ ) {
 599. threads[i]->join();
 600. }
 601. }
 602. //
 603. void Population::CopyChromosomes_Thread(
 604. std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>> _chromosomes_source,
 605. std::shared_ptr<std::vector<std::shared_ptr<Chromosome>>> _chromosomes_destination
 606. )
 607. {
 608. //
 609. std::shared_ptr<Chromosome>
 610. chromosome_original,
 611. chromosome_copied
 612. ;
 613. stringstream ss;
 614. //
 615. while ( _chromosomes_destination->size() < _chromosomes_source->size() )
 616. {
 617. // Grab the next slot
 618. this->copy_chromosomes_mutex.lock();
 619. chromosome_original = nullptr;
 620. chromosome_copied = nullptr;
 621. if ( _chromosomes_destination->size() < _chromosomes_source->size() ) {
 622. //
 623. chromosome_copied = std::shared_ptr<Chromosome>(
 624. new Chromosome(this->random, 0)
 625. );
 626. _chromosomes_destination->push_back(chromosome_copied);
 627. chromosome_original = _chromosomes_source->at(_chromosomes_destination->size()-1);
 628. }
 629. this->copy_chromosomes_mutex.unlock();
 630. // Make a full copy of the original, outside the lock
 631. if ( chromosome_copied && chromosome_original ) {
 632. *chromosome_copied = *chromosome_original;
 633. }
 634. }
 635. }
 636. //
 637. std::shared_ptr<Chromosome> Population::BreedChild()
 638. {
 639. //
 640. std::shared_ptr<Chromosome>
 641. mama, papa, kiddo
 642. ;
 643. // Pick two parents
 644. mama = this->roulette_wheel->Spin();
 645. papa = this->roulette_wheel->Spin();
 646. //
 647. kiddo = this->breeder->Breed(
 648. mama, papa,
 649. this->crossover_type,
 650. this->crossover_order,
 651. this->crossover_bounds,
 652. this->crossover_point,
 653. this->crossover_point_std,
 654. this->mutation_rate
 655. );
 656. return kiddo;
 657. }
 658. //
 659. int Population::GetThreadCountSuggestion()
 660. {
 661. //
 662. int thread_count;
 663. //
 664. thread_count = std::thread::hardware_concurrency();
 665. return thread_count;
 666. }
 667. };